Feeds:
Berichten
Reacties

Vanmiddag hebben een paar duizend schoonmakers onder het motto “Schoon Genoeg” voor het stadhuis van Rotterdam geprotesteerd tegen hun arbeidsvoorwaarden. Met steun van o.a. Emile Roemer, Job Cohen en Jolande Sap lieten de deelnemers van zich horen. Zie het hele bericht op nu.nl.

 

Advertenties

Schoonmakers uit het hele land komen donderdag naar Rotterdam voor een derde landelijke actiedag. Maandag tot en met woensdag wordt plaatselijk actie gevoerd, om te beginnen in Groningen. Dat heeft bestuurder Ron Meyer van FNV Bondgenoten maandag gezegd. Volgens Meyer nemen de protesten in omvang toe. ”Wij hebben nog niets gehoord van de werkgevers. Daarom voeren wij de druk op. We nemen pas gas terug als er zicht is op vooruitgang”, zei hij. Lees het hele bericht op nu.nl.

 

 

 

Ruim 2500 schoonmakers hebben donderdag besloten hun stakingsacties voor onbeperkte tijd voort te zetten. Zij strijden voor een fatsoenlijke CAO. De strijd van de schoonmakers verdient onze solidariteit en daarom organiseert het steuncomité op maandag 23 januari vanaf 20.00 uur een actievergadering bij DIDF Ite Boeremastraat 1, Amsterdam. Iedereen die mee wil werken aan het organiseren van de solidariteit is van harte welkom. Er zal een delegatie van de stakers aanwezig zijn.

Het steuncomité werd in maart 2010, tijdens de staking van de schoonmakers  opgericht onder de naam ‘Comité Steun de Schoonmakers’ en organiseerde een groot aantal solidariteitsacties met de schoonmakers. Nadat de schoonmakers in april 2010, na negen weken staken een overwinning hadden geboekt veranderde het comité haar naam in ‘Steuncomité Sociale Strijd’. Onder die naam organiseerde het comité een groot aantal acties waaronder twee maal een succesvolle 1 mei manifestatie op het Beursplein en acties voor het behoud van goed en goedkoop openbaar vervoer.

Nu met de nieuwe acties van de schoonmakers gebruiken we weer onze oude naam: Comité Steun de Schoonmakers.

Meer informatie over de actie van de schoonmakers op de site van de vakbond van schoonmakers.

Meer informatie over het steuncomité.

Meer informatie over de achtergronden en werkwijze van het steuncomité.

Ruim 2500 schoonmakers hebben in Den Haag besloten hun stakingsacties voor onbepaalde tijd door te zetten.

Werkgevers hebben nog steeds niet gereageerd op hun doodnormale eisen als doorbetaling bij ziekte, genoeg tijd om het werk goed te kunnen doen en meer respect en waardering. Daardoor is er ook nog steeds niet serieus over loon onderhandeld. Lees het hele bericht. 

Na een korte pauze zetten schoonmakers deze week hun acties voor een betere cao door. Werkgevers hielden zich tijdens die onderbreking opvallend stil. ,,Tot onze teleurstelling is er geen enkele reactie gekomen”, aldus vakbondsbestuurder Ron Meyer van FNV Bondgenoten. Daarom worden de acties nu voortgezet. Na kleinere acties op maandag, dinsdag en woensdag volgt op donderdag in Den Haag opnieuw een mars van respect. Tussen 10.30 en 11.00 verzamelen op de Koekamp, het veldje nabij Den Haag CS.

11.00-12.00 programma met toespraken

12.00-13.00 demonstratie door Den Haag

13.00-13.30 lunch

13.30-14.00 Bernhard Wientjes en Henk van der Kolk

Lees het hele bericht op Schoon genoeg.

 

Steun de schoonmakers

De schoonmakers – die in 2010 met hun negen weken durende staking geschiedenis schreven – hebben aangekondigd dat ze vanaf deze week weer massaal actie gaan voeren.  Volgens hun organisatie – de vakbond van schoonmakers – kan dit de grootste schoonmakersactie in de Nederlandse geschiedenis worden. De schoonmakers voeren actie voor een nieuwe CAO die uit gaat van respect voor de schoonmakers en hun werk. Daarbij gaat het onder andere om doorbetaling bij ziekte, meer zekerheid voor tijdelijke krachten, reiskostenvergoeding en genoeg tijd om het werk te kunnen doen. De acties zullen zich niet alleen richten op de schoonmaakbedrijven maar ook op de grote opdrachtgevers.

Tijdens de acties in 2010 is het ‘comité steun de schoonmakers’, opgericht. Na de acties van de schoonmakers is dit comité doorgegaan onder de naam ‘steuncomité sociale strijd’ en heeft de afgelopen jaren vele acties ondersteund. Vanaf vandaag zal het comité onder haar oude naam weer steun met de schoonmakers gaan organiseren. “De strijd van de schoonmakers is niet alleen van belang voor de schoonmaakbranche, maar voor iedereen die de komende tijd getroffen dreigt te worden door verslechteringen”, zegt voorzitter Rob Marijnissen van het comité. “De schoonmakers laten ook zien hoe een nieuwe vakbeweging er uit moet zien: strijdbaar, democratisch, en gebaseerd op de kracht van de mensen zelf.”voegt hij daar aan toe. “Wij roepen dan ook iedereen op om de acties van de schoonmakers te steunen.”

Meer informatie over de acties van de schoonmakers en de steun daarvoor op: http://steundeschoonmakers.wordpress.com. U kunt het comité bereiken via steundeschoonmakers@hotmail.com

 

Occupy moet blijven

De wereldwijde occupy beweging heeft ook in ons land wortel geschoten. Vanuit Noord Afrika, Zuid Europa en de VS heeft de stem van de 99% ook ons land bereikt. Die stem geeft ons hoop en inspiratie. Die stem zegt ‘mensen boven winst’ en ‘stop het grote graaien’. Die stem is onze stem. 

Die stem moet blijven klinken. Daarom zullen wij ons verzetten tegen alle pogingen om occupy te ontruimen, verplaatsen of op een andere manier te verzwakken. 

Dit is geen petitie, geen verzoek, geen smeekbede.
Dit is geen steun- of solidariteitsverklaring.
Dit is een belofte, een belofte aan onszelf dat we ons zullen verzetten tegen ieder poging om de stem van de 99% tot zwijgen te brengen.

Occupy moet blijven.

Deze verklaring kan ondertekend worden op: http://occupymoetblijven.petities.nl/

Onderteken en stuur het zo veel mogelijk door.